Metadata 448

This WMS Service displays key information on areas where underground mining or mineral exploration was undertaken in the past. It provides warnings about areas where subsidence or other hazards may occur due to the presence of underground spaces.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2020-11-11
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Date Stamp: 2016-04-11
Agro ecological zones in Europe. Source: FAO https://gaez.fao.org/pages/data-access-download
Date Stamp: 2021-09-22
Field borders for Rostenice - Kucerov farm. Crop symbology.
Date Stamp: 2021-11-19
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2016-01-11
ANO
Date Stamp: 2024-05-21
Date Stamp: 2024-05-21
Date Stamp: 2023-05-20
Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); © AOPK ČR, 2014
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
 1 / 45