Adresní místa ČSÚ

Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
service - služba
: CZ-45249130-WMS_INSPIRE_ADRESNI_MISTA_CSU
view 3.11
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
adresní bod
adresy
11.978232, 48.304083, 18.944586, 51.34442
creation: 2016-03-30
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian
Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81, 100 82, Česká republika
email: infoservis@czso.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

56fb6838-2ccc-4671-8290-69eac0a80137
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2016-04-11
English

Coupled Resource