Aleje a stromořadí

Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
service - služba
CENIA : CZ-45249130-WMS_CENIA_ALEJE
view 3.11
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
aleje
stromořadí
16.60767, 48.91531, 18.839896, 50.548423
creation: 2015-03-27
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian
Centrum pro podporu občanů Arnika
Chlumova 221/17, Praha, 130 00, Česká republika
email: marcela.klemensova@arnika.org
Role: resource provider
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Květnové nám. 391, Průhonice, 252 43
email: hendrych@vukoz.cz
email: bendikova@vukoz.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

55156788-ca1c-456d-90e9-523bc0a80137
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2016-01-11
English

Coupled Resource