Metadata 445

Prohlížecí služba (WMS) znázorňující stav a postup digitalizace katastrálních území, přehled kladu mapových listů a území s analogovou/vektorovou katastrální mapou. Služba splňuje standard OGC WMS 1.3.0.
Date Stamp: 2020-11-27
View service (WMS) for extended Administrative Units theme - Units eXtended (UX). Service is a non-harmonized extension of INSPIRE theme Administrative units (AU) by identification units, statistical units and historical units. The service is publicly available and free-of-charge and covers the whole territory of the Czech Republic. The service is operated online. Data is based on RÚIAN data (Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates). The service fulfils both technical instruction...
Date Stamp: 2020-11-27
The view service WMS-ZABAGED® is provided as a public view service for ZABAGED® data (including altimetry in the form of contour lines). It is on-line dynamic map service, which is published from vector data stored in a database. Hence, it is possible to work with individual layers. The WMS interface provides GetFeatureInfo operation, which enables WMS clients to query for attributes of ZABAGED® features. The service is intended for viewing from scale circa 1 : 10 000.
Metadata Contact: Vlček, Bohumil, Ing., Date Stamp: 2020-10-30
World places and boundaries abstract
Date Stamp: 2021-05-26
www
www
Date Stamp: 2021-01-30
xxx
xx
Date Stamp: 2021-01-23
xxx
xxx
Date Stamp: 2021-09-01
Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje pro potřeby INSPIRE - WFS.
Date Stamp: 2020-08-28
Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje pro potřeby INSPIRE - WMS.
Date Stamp: 2017-03-29
Date Stamp: 2021-04-22
 43 / 45